• Địa danh Vũng Tàu - Nguyễn Thanh Lợi

  Địa danh Vũng Tàu - Nguyễn Thanh Lợi

  Trong lịch sử, vùng đất Vũng tàu đã có nhiều tên gọi vốn có nhiều cách hiểu khác nhau, thường gây ra những ngộ nhận. Bài viết "Địa danh Vũng Tàu" của Nguyễn Thanh Lợi giới thiệu nguồn gốc ra đời, tên gọi của vùng đất Vũng Tàu này góp phần vào việc tìm hiểu tên gọi của địa danh này qua các thời kỳ. Mời bạn đọc tham khảo.

   11 p thuvienbrvt 30/06/2015 126 3

 • Truyền thuyết Bà Rịa và địa danh Bà Rịa - Nguyễn Đình Thống

  Truyền thuyết Bà Rịa và địa danh Bà Rịa - Nguyễn Đình Thống

  Truyền thuyết Bà Rịa và địa danh Bà Rịa của Nguyễn Đình Thống giới thiệu về các truyền thuyết kể lại của dân gian về nhân vật bà Rịa, đại danh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số vấn đề liên quan khác. Mời bạn độc tham khảo.

   13 p thuvienbrvt 30/06/2015 125 3

 • Báo cáo khoa học: Lòng tin trong các quan hệ xã hội của người dân (Nghiên cứu trường hợp xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

  Báo cáo khoa học: Lòng tin trong các quan hệ xã hội của người dân (Nghiên cứu trường hợp xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

  Báo cáo khoa học: Lòng tin trong các quan hệ xã hội của người dân (Nghiên cứu trường hợp xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) nhằm tìm hiểu lòng tin trong các quan hệ xã hội của người dân bằng cách so sánh quan điểm sống, cách sống, nơi làm việc, nghề nghiệp từ đó hiểu rõ về vấn đề lòng tin của bà con trong tỉnh và thấy...

   27 p thuvienbrvt 30/06/2015 107 3

 • Đề tài: Nghiên cứu và phục chế trang phục truyền thống của người Châu Ro

  Đề tài: Nghiên cứu và phục chế trang phục truyền thống của người Châu Ro

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu và phục chế trang phục truyền thống của người Châu Ro" là tìm hiểu trang phục của người Châu Ro ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh lân cận tại Nam Bộ để góp phần gìn giữ, bảo vệ những yếu tố đặc trưng, truyền thống của trang phục Châu Ro, đồng thời thử nghiệm việc tái tạo, cách tân mẫu...

   180 p thuvienbrvt 30/06/2015 105 2

 • Báo cáo kết quả đề tài: Điều tra, đánh giá trữ lượng nước khoáng nóng Bắc Bình Châu huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm phục vụ nhà điều dưỡng cán bộ - Hoàng Vượng

  Báo cáo kết quả đề tài: Điều tra, đánh giá trữ lượng nước khoáng nóng Bắc Bình Châu huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm phục vụ nhà điều dưỡng cán bộ - Hoàng Vượng

  Báo cáo kết quả đề tài: "Điều tra, đánh giá trữ lượng nước khoáng nóng Bắc Bình Châu huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm phục vụ nhà điều dưỡng cán bộ" trình bày các nội dung" Khái quát về mỏ nước khoáng nóng Bình Châu; khối lượng, nội dung và phương pháp tiến hành các loại công tác,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   67 p thuvienbrvt 30/06/2015 75 2

 • Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2013

  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2013

  Báo cáo Nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2013 đánh giá thực trạng hội nhập của Bà Rịa – Vũng Tàu vào nền kinh tế Việt Nam nói chung và với phần còn lại của thế giới. Bộ chỉ số nghiên cứu áp dụng là một hệ thống thang đo lường chung được xây dựng “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”. Mục...

   107 p thuvienbrvt 20/04/2015 163 7

 • Tổng quan dự án tổng thể xây dựng thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý phát triển kinh tế xã hội

  Tổng quan dự án tổng thể xây dựng thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý phát triển kinh tế xã hội

  Dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý và điều hành nhà nước của lãnh đạo tỉnh, tăng cường tham mưu, quản lý chỉ đạo cho các Sở, ban, Ngành của tỉnh trong từng lĩnh vực công tác được phân công phụ trách,... Sau đây là...

   58 p thuvienbrvt 18/04/2015 106 5

 • Thuyết minh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  Thuyết minh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  Nội dung nghiên cứu của Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là đánh giá phân tích thực trạng ngành sản xuất VLXD ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay và các yếu tố, nguồn lực tác động đến sự phát triển của ngành trong thời gian tới. Trên cơ sở này xây dựng các phương án quy...

   107 p thuvienbrvt 18/04/2015 143 11

 • Ebook Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo: Phần 2 - NXB Phụ nữ

  Ebook Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo: Phần 2 - NXB Phụ nữ

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo" phác họa chân dung 5 nữ tù chính trị tiếp theo, bắt đầu bằng nữ tù chính trị Võ Thị Thắng. Đọc những bài viết trong tập sách chúng ta sẽ phác họa được chân dung của những nữ tù dũng cảm, kiên cường dù bị đọa dày nhưng vẫn một lòng trung thành với lý tưởng cách...

   212 p thuvienbrvt 19/03/2015 157 14

 • Ebook Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo: Phần 1 - NXB Phụ nữ

  Ebook Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo: Phần 1 - NXB Phụ nữ

  “Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo” là tập sách do nhiều tác giả viết về chân dung 15 nữ tù Côn Đảo. Trong đó, sách giới thiệu về nữ tù chính trị đầu tiên - bà Đặng Phi Yến và nữ tù duy nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp là Võ Thị Sáu. Phần 1 sau đây là chân dung 10 nữ tù chính trị đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p thuvienbrvt 19/03/2015 235 14

 • Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Phần 2 Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu gồm các nội dung sau đây: Việc làm, sinh đẻ và kế hoạch hóa gia đình, lịch sử di dân, so sánh nơi ở hiện tại và nơi ở cũ, tóm tắt kết quả nghiên cứu và kết luận. Tham khảo nội dung 2 phần ebook để nắm bắt nội dung chi tiết.

   28 p thuvienbrvt 19/03/2015 118 6

 • Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu được tiến hành trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ nghiên cứu dân số và phát triển ở Việt Nam" do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tài trợ. Phần 1 Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu gồm các nội dung sau đây: Những vấn đề chung, đặc điểm của dân số điều tra, các đặc trưng về hộ gia đình.

   29 p thuvienbrvt 19/03/2015 105 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số