• Báo cáo Vật liệu xây dựng - Môi trường: Tái chế xỉ thép lò hồ quang điện làm thành phần phụ gia khoáng xi - măng

  Báo cáo Vật liệu xây dựng - Môi trường: Tái chế xỉ thép lò hồ quang điện làm thành phần phụ gia khoáng xi - măng

  Báo cáo Vật liệu xây dựng - Môi trường: Tái chế xỉ thép lò hồ quang điện làm thành phần phụ gia khoáng xi - măng này trình bày kết quả nghiên cứu việc tái chế xỉ thép để làm phụ gia cho xi - măng và bê - tông. Xỉ thép lò hồ quang điện (xỉ EAF) được lấy từ nhà máy sản xuất thép Đồng Tiến, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   9 p thuvienbrvt 23/11/2015 109 1

 • Báo cáo Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Báo cáo Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Báo cáo Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với mục tiêu thu thập các ý kiến của người dân/cộng đồng về những vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ nhằm đóng góp cho cho dự thảo tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam....

   20 p thuvienbrvt 23/11/2015 108 3

 • Thực trạng thực hiện hoạt động giảng dạy của giáo viên ở các trường trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thực trạng thực hiện hoạt động giảng dạy của giáo viên ở các trường trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Việc thực hiện hoạt động giảng dạy c ủa giáo viên theo xu thếđổi mới giáo dục ở các trường trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những kết quả tốt, song vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. Bài viết trình bày việc khảo sát thực trạng hoạt động giảng dạy. Trên cơ sở kết quả của khảo sát,...

   7 p thuvienbrvt 23/11/2015 119 1

 • Thực trạng công tác quản lí đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Thực trạng công tác quản lí đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng công tác quản lí đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các nội dung: quy hoạch, tuyển dụng; sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p thuvienbrvt 23/11/2015 99 1

 • Đánh giá của cán bộ quản lí về hiệu quả biện pháp quản lí giáo dục đạo đức học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Đánh giá của cán bộ quản lí về hiệu quả biện pháp quản lí giáo dục đạo đức học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Bài viết này trình bày kết quả đánh giá của cán bộ quản lí về hiệu quả biện pháp quản lí giáo dục đạo đức tại các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí giáo dục đạo đức học sinh như: tăng cường vai trò chủ đạo trong nhà trường, phối kết hợp...

   7 p thuvienbrvt 23/11/2015 27 1

 • Kế hoạch Số: 47/KH-SYT

  Kế hoạch Số: 47/KH-SYT

  Kế hoạch Số 47/KH-SYT. Kế hoạch về kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. Mời các bạn tham khảo.

   14 p thuvienbrvt 23/11/2015 103 1

 • Quyết định Số: 197/QĐ.SYT

  Quyết định Số: 197/QĐ.SYT

  Quyết định Số 197/QĐ.SYT. Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Sở Y tế trong ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   7 p thuvienbrvt 23/11/2015 26 1

 • Quyết định Số: 662/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 662/QĐ-UBND

  Quyết định Số 662/QĐ-UBND. Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   17 p thuvienbrvt 23/11/2015 104 1

 • Quyết định Số: 2414/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 2414/QĐ-UBND

  Quyết định Số 2414/QĐ-UBND. Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

   14 p thuvienbrvt 23/11/2015 135 1

 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức mạnh cho VĐV Pencaksilat tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức mạnh cho VĐV Pencaksilat tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Việc nâng cao thành tích thi đấu của nhóm Pencak silat bằng phương pháp huấn luyện hiệu quả, đặc biệt là nâng cao trình độ sức mạnh và thể lực cho VĐV vẫn đang là nỗi bức xúc của các nhà chuyên môn. Do đó, để góp phần thúc đẩy việc nâng cao thành tích cho đội Pencak silat tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tác giả nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập...

   11 p thuvienbrvt 23/11/2015 105 1

 • Kế hoạch Số: 14/KH-SYT

  Kế hoạch Số: 14/KH-SYT

  Kế hoạch Số 14/KH-SYT. Kế hoạch hành động của Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế.

   8 p thuvienbrvt 23/11/2015 105 1

 • Quyết định Số: 32/2015/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Quyết định Số: 32/2015/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Quyết định Số 32/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   14 p thuvienbrvt 23/11/2015 93 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số