• Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án ''Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường'' trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2013 đến năm 2016.

   12 p thuvienbrvt 30/06/2015 97 1

 • Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung trong quyết định.

   11 p thuvienbrvt 30/06/2015 101 1

 • Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mời các bạn cùng tham khảo để nắm các điều khoản quy định cần thiết.

   16 p thuvienbrvt 30/06/2015 91 1

 • Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   22 p thuvienbrvt 30/06/2015 85 1

 • Nghị quyết số 81/NQ-CP 2013

  Nghị quyết số 81/NQ-CP 2013

  Nghị quyết số 81/NQ-CP về quy hoạch đất, và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử đụng đất 5 năm kì đầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   18 p thuvienbrvt 30/06/2015 92 1

 • Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành.

   9 p thuvienbrvt 30/06/2015 63 1

 • Chỉ thị số 16/CT-UBND 2013

  Chỉ thị số 16/CT-UBND 2013

  Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng hoạt động phong trào ''toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' tỉnh bà rịa - Vũng Tàu

   11 p thuvienbrvt 30/06/2015 90 1

 • Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2013 về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   93 p thuvienbrvt 30/06/2015 62 1

 • Văn bản chỉ thị số 17/CT-UBND

  Văn bản chỉ thị số 17/CT-UBND

  Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự trị an tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

   10 p thuvienbrvt 30/06/2015 75 1

 • Văn bản số 25/2013/QĐ-UBND

  Văn bản số 25/2013/QĐ-UBND

  Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ban hành quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

   26 p thuvienbrvt 30/06/2015 87 1

 • Quyết định 1113/QĐ-TTg năm 2013

  Quyết định 1113/QĐ-TTg năm 2013

  Quyết định 1113/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

   8 p thuvienbrvt 30/06/2015 54 1

 • Luận văn thạc sĩ khoa học: Đánh giá chất lượng và một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo an toàn ở trường cao đẳng nghề dầu khí Vũng Tàu

  Luận văn thạc sĩ khoa học: Đánh giá chất lượng và một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo an toàn ở trường cao đẳng nghề dầu khí Vũng Tàu

  Luận văn nhằm trình bày về lý luận về lý thuyết và mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ đào tạo, mô hình đánh giá chất lượng đào tạo an toàn ở trường cao đẳng nghề dầu khí Vũng Tàu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo an toàn ở trường cao đẳng nghề dầu khí Vũng Tàu.

   107 p thuvienbrvt 30/06/2015 70 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số