Bộ sưu tập Khoa học tự nhiên

Bộ sưu tập Khoa học tự nhiên tổng hợp các tài liệu có chủ đề về thiên văn học, vật lý, hóa học, toán học, sinh học, thực vật học, động vật học, các ngành khoa học liên hệ, ... nhằm cung cấp cho độc giả những khía cạnh mới, những kiến thức tham khảo, tìm hiểu thêm những điều kỳ thú.
Tài liệu trong bộ sưu tập