Bộ sưu tập Công nghệ thông tin

Ngoài những kiến thức được học tại trường, tại bộ sưu tập này độc giả có thể tham khảo, tìm hiểu, cũng như là học tập, tích luỹ thêm kiến thức về chuyên ngành Công nghệ thông tin của mình.