• Biến động thành phần loài và sinh vật lượng động vật phù du tại trạm quan trắc Vũng Tàu, 2006 2010

  Biến động thành phần loài và sinh vật lượng động vật phù du tại trạm quan trắc Vũng Tàu, 2006 2010

  Dữ liệu động vật phù du (ĐVPD) tại trạm quan trắc Vũng Tàu được phân tích nhằm đánh giá biến động thành phần loài và mật độ trong thời gian 2006 - 2010. Đã ghi nhận được 91 loài động vật phù du thuộc 16 nhóm động vật. Nhóm chân mái chèo (Copepods) chiếm 65% tổng số loài với 60 loài. Số lượng loài ĐVPD vào thời kỳ mùa khô cao hơn thời kỳ mùa...

   16 p thuvienbrvt 30/10/2018 180 4

 • Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Bài viết trình bày một số kết quả khảo sát thực trạng quản lí (QL) hoạt động giáo dục kĩ năng sống (GDKNS) cho học sinh (HS) ở các trường trung học phổ thông (THPT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR – VT) gồm: thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động GDKNS, tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động GDKNS và thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động...

   9 p thuvienbrvt 30/10/2018 234 4

 • Văn hóa biển đảo trong lịch sử Việt Nam

  Văn hóa biển đảo trong lịch sử Việt Nam

  Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, biển đảo đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong việc tạo lập không gian sinh tồn, hình thành nền văn hóa biển. Trải qua nhiều thời đại với những thăng trầm của lịch sử, có thể nhìn nhận và đánh giá văn hóa biển đảo truyền thống theo các nội dung sau: 1) nghề truyền thống liên quan đến biển đảo; 2)...

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 204 4

 • Việc phong thần ở Nam Bộ thời Pháp thuộc

  Việc phong thần ở Nam Bộ thời Pháp thuộc

  Từ năm 1867, mặc dù 6 tỉnh Nam Kỳ đã mất trọn về tay thực dân Pháp nhưng ảnh hưởng của triều đình Huế trên đất Nam Kỳ vẫn được duy trì ít ra là mặt văn hóa, thể hiện ở việc nhà Nguyễn vẫn tiếp tục phong thần để “bảo ngã lê dân” Nam Kỳ. Chính việc làm khéo léo này đã giúp dân Nam Kỳ bảo lưu được truyền thống văn hóa để hội...

   11 p thuvienbrvt 23/03/2019 166 4

 • Tín ngưỡng thờ Mẫu và chư vị ở Thừa Thiên Huế

  Tín ngưỡng thờ Mẫu và chư vị ở Thừa Thiên Huế

  Bài viết khảo cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu và chư vị ở Thừa Thiên Huế qua các nội dung chính: Nguồn gốc; Việc hành lễ và Những nét đặc sắc trong tín ngưỡng thờ Mẫu và chư vị ở TTH. So với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tín ngưỡng thờ Mẫu ở TTH có những nét đặc thù sau: Tiếp nối truyền thống thờ Mẫu...

   12 p thuvienbrvt 08/10/2019 140 4

 • Mô hình sàng lọc rối loạn phát triển và tự kỷ trực tuyến dành cho trẻ từ 9 đến 48 tháng tuổi

  Mô hình sàng lọc rối loạn phát triển và tự kỷ trực tuyến dành cho trẻ từ 9 đến 48 tháng tuổi

  Tự kỷ hiện đang được coi là một vấn đề y tế công cộng mới nổi toàn cầu. Việc phát hiện sớm tự kỷ sẽ giúp cho quá trình can thiệp sớm tốt hơn, từ đó giúp tối đa tiềm năng phát triển của trẻ. Trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu các công cụ để có thể sàng lọc phát hiện sớm các rối loạn phát triển và tự kỷ, Trung tâm Sáng kiến Sức...

   10 p thuvienbrvt 25/10/2019 138 4

 • Lí thuyết công nghệ dạy học siêu tích hợp và ứng dụng trong phát triển năng lực thực hiện của người học

  Lí thuyết công nghệ dạy học siêu tích hợp và ứng dụng trong phát triển năng lực thực hiện của người học

  Bài viết đề cập tới công nghệ dạy học siêu tích hợp và ứng dụng lí thuyết này trong phát triển năng lực thực hiện cho người học. Đặc biệt, có sự tích hợp của dạy học vi mô, dạy học theo Module và dạy học ứng dụng lí thuyết hoạt động của Tâm lí học. Khi thi công bài học theo lí thuyết này, năng lực thực hiện của người học được...

   5 p thuvienbrvt 25/10/2019 108 4

 • Thử tìm hiểu một số lập luận tại nghị trường Quốc hội Việt Nam từ quan điểm tích hợp logic học, ngữ dụng học

  Thử tìm hiểu một số lập luận tại nghị trường Quốc hội Việt Nam từ quan điểm tích hợp logic học, ngữ dụng học

  Bài viết đặt ra vấn đề cách thức vận dụng quan điểm tích hợp logic học, ngữ dụng học để xem xét lập luận qua một trường hợp cụ thể - một số lập luận tại nghị trường Quốc hội Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính. Bằng thủ pháp miêu tả và phân tích diễn ngôn, bài viết sẽ minh họa một phương pháp đánh giá...

   8 p thuvienbrvt 27/06/2020 104 4

 • Thực trạng phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình theo pháp luật về đấu thầu hiện nay

  Thực trạng phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình theo pháp luật về đấu thầu hiện nay

  Trong phạm vi bài viết này tác giả sẽ phân tích thực trạng phương pháp xác định giá đánh giá để xếp hạng các hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và giới thiệu phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu để xếp hạng hồ sơ dự thầu và xác định giá hợp lý theo đúng tinh thần của Pháp luật về đấu thầu hiện nay.

   6 p thuvienbrvt 27/07/2020 64 4

 • Một số vấn đề về bảo đảm thực hiện hợp đồng song vụ bằng biện pháp cầm giữ tài sản

  Một số vấn đề về bảo đảm thực hiện hợp đồng song vụ bằng biện pháp cầm giữ tài sản

  Cầm giữ tài sản từ một quy định nằm trong phần Thực hiện hợp đồng của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2005 đến BLDS năm 2015 đã được nâng lên là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự độc lập. Tuy nhiên, quy định về biện pháp cầm giữ tài sản theo BLDS năm 2015 còn nhiều bất cập, vướng mắc cần hoàn thiện để phù hợp với thực...

   5 p thuvienbrvt 24/08/2020 77 4

 • Xói lở - bồi tụ bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện trạng và nguyên nhân

  Xói lở - bồi tụ bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện trạng và nguyên nhân

  Bài viết Xói lở - bồi tụ bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện trạng và nguyên nhân tập trung làm rõ hiện nay xói lở - bồi tụ đang diễn ra như thế nào? Với tốc độ ra sao? Xảy ra từ khi nào? Sự phân bố của xói lở - bồi tụ ra sao? Nhân tố động lực nào giữ vai trò quyết định và nhân tố nào ảnh hưởng đến xói lở - bồi tụ?... Mời các bạn...

   11 p thuvienbrvt 20/10/2016 436 3

 • Đánh giá mức độ phát triển tâm lý của trẻ ở một số trường mầm non Hà Nội - TS. Nguyễn Đức Sơn

  Đánh giá mức độ phát triển tâm lý của trẻ ở một số trường mầm non Hà Nội - TS. Nguyễn Đức Sơn

  Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tâm lý học có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đánh giá mức độ phát triển tâm lý của trẻ ở một số trường mầm non Hà Nội" dưới đây. Nội dung của bài viết đánh giá mức độ phát triển tâm lý của 80 trẻ có dấu hiệu chậm phát triển tại...

   10 p thuvienbrvt 20/12/2016 292 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số