• Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002) trình bày các nội dung chính sau: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p thuvienbrvt 25/10/2019 27 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 30 (10-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 30 (10-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 30 (10-2002) trình bày các nội dung chính sau: Công tác dân vận góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí điện tử, in-tơ-nét,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p thuvienbrvt 25/10/2019 23 0

 • Một trăm năm cải lương là năm nào

  Một trăm năm cải lương là năm nào

  Hiện nay, một số nhà nghiên cứu cho rằng thời điểm ra đời của sân khấu cải lương là vào năm 1918, gắn với sự kiện tuồng cải lương Kim Vân Kiều của soạn giả Trương Duy Toản được công diễn lần đầu tiên tại rạp thầy Năm Tú ở Mỹ Tho. Tác giả bài viết này cho rằng, những gì được viết gần đây về lịch sử cải lương còn nhiều nhầm...

   8 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học mĩ thuật ở trường phổ thông

  Xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học mĩ thuật ở trường phổ thông

  Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm trong môn mĩ thuật nhằm đáp ứng mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục nghệ thuật - mĩ thuật nói riêng. Bài viết trình bày bản chất của hoạt động trải nghiệm, từ đó đề xuất mô hình hoạt động trải nghiệm trong môn Mĩ thuật.

   7 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Du lịch cộng đồng: Hướng tạo và chuyển đổi sinh kế cho người dân

  Du lịch cộng đồng: Hướng tạo và chuyển đổi sinh kế cho người dân

  Bài viết nhằm mục đích nhấn mạnh vai trò của DLCĐ trong tạo và chuyển đổi sinh kế của cư dân địa phương thông qua hoạt động du lịch, phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển DLCĐ ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý thiết thực nhằm phát triển DLCĐ ở Việt Nam trong thời gian tới.

   11 p thuvienbrvt 27/11/2019 2 0

 • Giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành du lịch theo phương pháp dự án Free Walking Tour

  Giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành du lịch theo phương pháp dự án Free Walking Tour

  Dự án Free Walking Tours (FWT) nếu được áp dụng rộng rãi trong các trường đại học, cơ sở đào tạo ngoại ngữ theo hướng đào tạo du lịch sẽ mang lại một lợi ích thiết thực cho việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong đào tạo và góp phần phát triển ngành du lịch của đất nước. Được xây dựng trên tinh thần phi lợi nhuận và xuất phát từ khái...

   8 p thuvienbrvt 27/11/2019 5 0

 • Phép biến đổi Wavelet trong phân tích tín hiệu ảnh Sar để xác định kích thước cửa số tối ưu cho quá trình khớp điểm ảnh

  Phép biến đổi Wavelet trong phân tích tín hiệu ảnh Sar để xác định kích thước cửa số tối ưu cho quá trình khớp điểm ảnh

  Hiện nay Radar độ mở tổng hợp (SAR) đang được ứng dụng để tạo ra bản đồ biến dạng bề mặt và tạo mô hình số độ cao. Tuy nhiên tín hiệu này thường không ổn định, do đó ảnh SAR thu được thường bị ảnh hưởng bởi nhiễu đốm, vấn đề này gây khó khăn cho việc tự động tìm và khớp các điểm ảnh. Vì vậy, việc sử dụng một hàm toán...

   8 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Xây dựng hàm số đường cong mẫu cho bể than Quảng Ninh từ các số liệu quan trắc thực địa

  Xây dựng hàm số đường cong mẫu cho bể than Quảng Ninh từ các số liệu quan trắc thực địa

  Bài báo xử lý các kết quả quan trắc thực địa, xác định các thông số dịch chuyển và biến dạng, xây dựng các hàm số đường cong mẫu S(z), S’(z), S”(z), F(z), F’(z) cho các mỏ Mông Dương, Mạo Khê.

   7 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Ứng dụng thiết bị di động thông minh trong điều vẽ ảnh ngoại nghiệp phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

  Ứng dụng thiết bị di động thông minh trong điều vẽ ảnh ngoại nghiệp phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

  Bài viết này nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm iGIS trên nền tảng các thiết bị di động thông minh trong công tác đoán đọc điều vẽ ảnh nhằm cung cấp dữ liệu phù hợp với phần mềm ArcGIS. Phương pháp nghiên cứu đã được ứng dụng thực nghiệm trên một khu vực của Hà Nội.

   7 p thuvienbrvt 27/11/2019 3 0

 • Atlas các dân tộc thiểu số bài học kinh nghiệm

  Atlas các dân tộc thiểu số bài học kinh nghiệm

  Bài viết sẽ trình bày một số hệ thống Atlas tiêu biểu trên thế giới, từ đó đưa ra các nhận xét về bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng hệ thống Atlas các dân tộc thiểu số ở nước ta.

   6 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Nghiên cứu tác động tổng hợp của gió và dòng chảy đến tàu thủy tại cảng xăng dầu Cù Lao Tào - Vũng Tàu

  Nghiên cứu tác động tổng hợp của gió và dòng chảy đến tàu thủy tại cảng xăng dầu Cù Lao Tào - Vũng Tàu

  Bài viết trình bày việc xây dựng mô hình nghiên cứu và quy trình tính toán mô phỏng nhằm đánh giá lực tác động tổng hợp của gió và dòng chảy đến tàu thủy với thông số minh họa của tàu M/V TAN CANG FOUNDATION. Đồng thời đưa ra khuyến cáo nhằm nâng cao an toàn hàng hải tại khu vực.

   5 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Giải pháp xác định ranh giới vùng ảnh hưởng do khai thác hầm lò các vỉa than chưa tiến hành quan trắc

  Giải pháp xác định ranh giới vùng ảnh hưởng do khai thác hầm lò các vỉa than chưa tiến hành quan trắc

  Bài viết trình bày giải pháp xác định ranh giới vùng ảnh hưởng (VAH) cho các khu vực khai thác hầm lò chưa tiến hành quan trắc dịch động. Thực nghiệm được thực hiện tại khu vực khai thác lò chợ vỉa G9CĐ mỏ Mông Dương.

   8 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số