• Tăng cường ứng dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN

  Tăng cường ứng dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN

  Bài viết phân tích những lợi ích cơ bản trong việc ứng dụng thông tin từ kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN (KQNC). Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật về ứng dụng KQNC và những nội dung mang tính “đột phá” về ứng dụng KQNC trong Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN. Phân tích một số trở ngại chủ yếu trong việc triển khai thực hiện...

   9 p thuvienbrvt 22/09/2017 39 1

 • Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới: Thách thức, cơ hội và giải pháp

  Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới: Thách thức, cơ hội và giải pháp

  Khái quát xu hướng của thị trường thông tin KH&CN trên thế giới, thực trạng những thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển nguồn tin KH&CN tại cơ quan thông tin- thư viện (TT-TV) trong nước. Chỉ ra những cơ hội phát triển nguồn tin KH&CN đối với cơ quan TT-TV trong giai đoạn hiện nay. Giới thiệu các mô hình liên kết, hợp tác bổ sung, cung cấp thông tin...

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 26 1

 • Tạp chí thông tin và tư liệu – 40 năm phát triển

  Tạp chí thông tin và tư liệu – 40 năm phát triển

  Tạp chí thông tin và tư liệu – 40 năm phát triển giới thiệu quá trình 40 năm xây dựng và phát triển của tạp chí “Thông tin và Tư liệu”. Nêu bật các kết quả đạt được và những mặt hạn chế của Tạp chí trên cơ sở phân tích một số nội dung sau: cơ cấu bài đăng; biên tập và quy trình chọn, duyệt bài; tác giả và đội ngũ cộng tác viên. Xác...

   8 p thuvienbrvt 22/09/2017 42 2

 • Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục

  Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục

  Bài viết "Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục" hướng đến khái quát về hiện trạng của các điều kiện đảm bảo cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ thông tin – thư viện. Phân tích những điểm mạnh, yếu của các điều kiện đảm bảo hiện nay. Đề xuất một số giải pháp về cơ cấu...

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 39 1

 • Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam

  Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam

  Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam nêu lên quan niệm về văn phòng và quản trị văn phòng; nhu cầu và tình hình nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực về quản trị văn phòng ở Việt Nam hiện nay.

   10 p thuvienbrvt 22/09/2017 39 1

 • Hoạt động xuất bản với Thăng Long ngàn năm văn hiến

  Hoạt động xuất bản với Thăng Long ngàn năm văn hiến

  Thăng Long - Hà Nội là nơi địa linh nhân kiệt với bề dày nghìn năm lịch sử, từ Hồ Gươm lung linh huyền thoại đến núi Tản sừng sững linh thiêng, nơi đâu cũng khắc ghi những dấu ấn của ngàn năm văn hiến. Việc xây dựng Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” nhằm hệ thống hóa, tổng kết các giá trị về mọi mặt của văn hiến Thăng Long - Hà...

   8 p thuvienbrvt 22/09/2017 23 1

 • Một số xu hướng nghiên cứu mới về thông tin - Thư viện gần đây

  Một số xu hướng nghiên cứu mới về thông tin - Thư viện gần đây

  Bài viết "Một số xu hướng nghiên cứu mới về thông tin - Thư viện gần đây" của tác giả Đoàn Phân Tân trình bày các nội dung: Mã hóa, giải mã, thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin - Thư viện. Mời các bạn tham khảo.

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 29 1

 • Cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN

  Cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN

  Cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN giới thiệu một cách hệ thống toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ đã được ban hành từ năm 1972 đến nay.

   8 p thuvienbrvt 22/09/2017 50 1

 • Thư viện thông tin khoa học xã hội vươn tới hiện đại hóa

  Thư viện thông tin khoa học xã hội vươn tới hiện đại hóa

  Viện thông tin KHXH đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Thư viện Quốc tế. Hiện nay viện có quan hệ hợp tác với trên 50 tổ chức nước ngoài và quốc tế tại Hà Nội, các Trung tâm thông tin và Thư viện lớn, các tổ chức học thuật, các Quỹ quốc gia và quốc tế, cá nhân các nhà khoa học… Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các...

   5 p thuvienbrvt 22/09/2017 42 1

 • Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực Thư viện số trên thế giới

  Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực Thư viện số trên thế giới

  Bài viết "Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực thư viện số trên thế giới" trình bày tóm tắt xu hướng nghiên cứu chính về thư viện số (TVS) giai đoạn (1990-2010). Bài viết có sự vận dụng bản đồ tri thức về TVS với 2 phương pháp trắc lượng thư mục và phân tích hồi quy để phân tích, dự báo được xu hướng...

   10 p thuvienbrvt 22/09/2017 40 1

 • Mô hình cổng thông tin điện tử quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công nghệ địa phương

  Mô hình cổng thông tin điện tử quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công nghệ địa phương

  Bài viết "Mô hình cổng thông tin điện tử quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công nghệ địa phương" hướng đến thiết kế và xây dựng cổng thông tin điện tử quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho địa phương. Cổng thông tin được xây dựng trên nền tảng công nghệ Sharepoint Portal của Microsoft.

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 31 1

 • Cơ quan Thông tin – Thư viện ngành ở Việt Nam

  Cơ quan Thông tin – Thư viện ngành ở Việt Nam

  Bài viết "Cơ quan Thông tin – Thư viện ngành ở Việt Nam" hướng đến giới thiệu khái quát các cơ quan thông tin – thư viện ngành ở Việt Nam về phương diện khuôn khổ pháp lý và thực trạng. Nêu rõ các hạn chế về hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh phí và nhân lực; năng lực thông tin; quản lý, chỉ đạo; và quan hệ hợp tác trong hoạt động...

   9 p thuvienbrvt 22/09/2017 33 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số