• Ebook Nghệ thuật vẽ hoa bằng màu nước - Tái bản lần thứ 3

  Ebook Nghệ thuật vẽ hoa bằng màu nước - Tái bản lần thứ 3

  Cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kỹ thuật vẽ, hình dạng hoa, cách dùng màu vàng, hoa hướng dương; dùng màu cam; dùng màu đỏ; hoa anh túc; dùng màu hồng, bó hoa, dùng màu tím, hoa cúc, hoa dại - Dùng màu xanh dương, hồng trắng; dùng màu kem; ùng màu xanh lục; lá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p thuvienbrvt 21/05/2017 8 0

 • Chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học Việt Nam

  Chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học Việt Nam

  Bài viết đề cập đến sự đổi mới sự nghiệp giáo dục và những yêu cầu mới đặt ra trong hoạt động thông tin - thư viện các trường đại học, chia sẻ nguồn thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học ở Việt Nam - một yêu cầu khách quan và cấp thiết, giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực thông tin giữa thư viện các trường đại...

   12 p thuvienbrvt 19/04/2017 10 0

 • Tìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tin

  Tìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tin

  Bài viết "Tìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tin" điểm qua những mốc chính của quá trình phát triển của kỹ thuật truyền tin, từ tiếng nói, chữ viết, nghề in đến công nghệ thông tin hiện đại. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p thuvienbrvt 19/04/2017 12 0

 • Thế giới thư viện số

  Thế giới thư viện số

  Thư viện số là gì? Xây dựng thư viện số là xây dựng một cơ sở thư viện hay đơn giản chỉ hình thành một bộ phận công nghệ trong một cơ sở? Đây là điều chúng ta cần quán triệt trước khi bắt tay vào xây dựng thư viện số. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu về Thế giới thư viện số.

   12 p thuvienbrvt 19/04/2017 14 0

 • Thực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà Nội

  Thực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà Nội

  Bài viết trình bày khái lược về vai trò của thư viện trường học đối với giáo dục phổ thông ở Hà Nội, các yêu cầu đối với cán bộ thư viện trường học, thực trạng trình độ của cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tham...

   13 p thuvienbrvt 19/04/2017 9 0

 • Trang tin điện tử của thư viện đại học Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học và công nghệ trong các trường đại học

  Trang tin điện tử của thư viện đại học Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học và công nghệ trong các trường đại học

  Bài viết "Trang tin điện tử của thư viện đại học Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học và công nghệ trong các trường đại học" trình bày chức năng, yêu cầu của trang tin điện tử, những mặt tích cực và hạn chế về các trang tin điện tử của các trường đại học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p thuvienbrvt 19/04/2017 5 0

 • Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển

  Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển

  Bài viết "Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển" giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện, hiện trạng hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện và đưa ra định hướng phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện. Mời...

   8 p thuvienbrvt 19/04/2017 8 0

 • Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc gia Hội Hoa Kỳ (LCC)

  Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc gia Hội Hoa Kỳ (LCC)

  Bài viết "Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc gia Hội Hoa Kỳ (LCC)" giới thiệu về lịch sử hình thành Thư viện Quốc hội Hoa kỳ; nguyên tắc, cấu trúc và cách trình bày chung; kí hiệu; bảng liệt kê (mục lục); phân lớp số định danh trong Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p thuvienbrvt 19/04/2017 10 0

 • Khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục

  Khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục

  Bài viết "Khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục" trình bày những tìm hiểu về khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục trong thực tiễn hoạt động thông tin, thư viện và các vấn đề đặt ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p thuvienbrvt 19/04/2017 8 0

 • Thư viện điện tử và những vấn đề đặt ra trong xây dựng thư viện điện tử ở nước ta hiện nay

  Thư viện điện tử và những vấn đề đặt ra trong xây dựng thư viện điện tử ở nước ta hiện nay

  Bài viết trình bày sự ra đời của thư viện điện tử và lợi ích của thư viện điện tử, cấu trúc của thư viện điện tử, những yêu cầu đặt ra với phần mềm quản trị thư viện điện tử, xây dựng kho thông tin số hóa toàn văn và vấn đề bản quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p thuvienbrvt 19/04/2017 9 0

 • Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội

  Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội

  Bài viết "Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội" trình bày khái niệm thư viện số và các vấn đề nghiên cứu thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p thuvienbrvt 19/04/2017 14 0

 • Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số

  Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số

  Bài viết "Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số" trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết về bài toán như tóm tắt tối ưu, hàm trích rút và đánh giá về thông tin và độ dài. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p thuvienbrvt 19/04/2017 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số