• Suy luận ngoại suy và quy nạp trong khám phá quy luật dãy số - những phân tích lí thuyết và thực nghiệm

  Suy luận ngoại suy và quy nạp trong khám phá quy luật dãy số - những phân tích lí thuyết và thực nghiệm

  Khám phá quy luật dãy số hỗ trợ học sinh phát triển năng lực suy luận toán học và việc hiểu các khái niệm hàm số và biến số (NCTM, 2000). Bài báo phân tích cơ sở lí thuyết cho thấy hai loại suy luận được sử dụng để khám phá quy luật dãy số là ngoại suy và quy nạp. Kết quả thực nghiệm phản ánh khó khăn của học sinh trong việc đưa ra một giả...

   13 p thuvienbrvt 30/11/2018 6 0

 • Nghiên cứu sai lầm của học sinh trong giải quyết bài toán dựa trên hợp đồng Didactic

  Nghiên cứu sai lầm của học sinh trong giải quyết bài toán dựa trên hợp đồng Didactic

  Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng khái niệm “hợp đồng didactic” được giới thiệu bởi Guy Brousseau vào năm 1980 như một trong những mô hình cho phép tìm hiểu nguồn gốc sai lầm của học sinh.

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 2 0

 • Bài toán Clique lớn nhất - ứng dụng và những thách thức tính toán

  Bài toán Clique lớn nhất - ứng dụng và những thách thức tính toán

  Bài toán clique lớn nhất là một bài toán kinh điển của lý thuyết đồ thị và có nhiều ứng dụng. Nhiều vấn đề trong các mạng xã hội, sinh học, tài chính được giải quyết thông qua bài toán tìm kiếm các clique trong đồ thị. Clique và phân vùng clique cũng được sử dụng như một công cụ phân cụm hay phân loại dữ liệu.

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 3 0

 • Thuận toán nhanh tính toán lập thuộc tính lõi của bảng quyết định đưa vào vùng dương

  Thuận toán nhanh tính toán lập thuộc tính lõi của bảng quyết định đưa vào vùng dương

  Bài báo này nhằm trình bày một thuật toán mới cho phép làm giảm độ phức tạp của thuật toán. Dựa vào vùng dương, chúng tôi định nghĩa ma trận phân biệt đơn giản hóa và tập lõi tương ứng.

   6 p thuvienbrvt 30/11/2018 2 0

 • Vài Suy nghĩ về một bài toán tối ưu trong ℝ2

  Vài Suy nghĩ về một bài toán tối ưu trong ℝ2

  Bài báo này đề cập tới bài toán tối ưu, thường gặp trong ứng dụng thực tiễn: Tìm trên đường tròn đã cho một điểm sao cho tổng khoảng cách từ đó tới hai điểm cho trước ở ngoài đường tròn là nhỏ nhất? Bài toán đặt ra tuy đơn giản nhưng việc tìm lời giải cho nó bằng giải tích hay hình học thực không dễ. Nó là một mở rộng trực tiếp...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 4 0

 • Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán lập lịch vào môi trường tính toán lưới

  Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán lập lịch vào môi trường tính toán lưới

  Bài báo nghiên cứu và ứng dụng thuật toán lập lịch trong mô hình tính toán lưới với mục đích làm giảm thiểu thời gian hệ thống cần thiết để hoàn tất các ứng dụng. Một số thuật toán được nghiên cứu đó là: OLB, MCT, Min-Min, Max-Min, Sufferage. Đồng thời trong bài báo này đưa ra kết quả so sánh về tính hiệu quả giữa các thuật toán này khi...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 4 0

 • Vấn đề ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở tiểu học

  Vấn đề ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở tiểu học

  Bài viết này trình bày kết quả khảo sát về vấn đề ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở Tiểu học hiện nay với mong muốn góp phần làm cơ sở thực tiễn cho quá trình nghiên cứu, tìm kiếm và đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy - học môn Toán ở Tiểu học.

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 4 0

 • Áp dụng thuận toán Octrees cho bước lượng tử trong quá trình phân đoạn ảnh màu bằng thuận toán JSEG

  Áp dụng thuận toán Octrees cho bước lượng tử trong quá trình phân đoạn ảnh màu bằng thuận toán JSEG

  Thuật toán JSEG được đề xuất và thử nghiệm với sự kết hợp cùng thuật toán lượng tử bằng cách làm mịn và sử dụng trọng số (Peer group filtering and perceptual color image – PGF and PCI [4]) cho kết quả tương đối tốt.

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 2 0

 • Kết quả cải tiến sơ đồ chia miền đối với bài toán song điều hòa

  Kết quả cải tiến sơ đồ chia miền đối với bài toán song điều hòa

  Trong bài báo này trình bày chi tiết kết quả cải tiến sơ đồ chia miền đối với bài toán song điều hòa với mục đích tăng tốc độ hội tụ của phương pháp.

   10 p thuvienbrvt 30/11/2018 3 0

 • Các yếu tố xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch tỉnh Bạc Liêu

  Các yếu tố xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch tỉnh Bạc Liêu

  Bài viết này phân tích, đánh giá của du khách về những yếu tố xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Bạc Liêu bao gồm danh lam thắng cảnh, cơ sở hạ tầng, thông tin tổ chức điểm đến, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, mua sắm… Qua đó nhằm xác định yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của Bạc Liêu, từ đó đề...

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 4 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

  Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch, huyện Phong Điền: Giá trị lịch sử, giá trị tâm linh, giá trị nghệ thuật và giá trị sinh thái thông qua ứng dụng mô hình phân tích nhân tố (EFA) kết hợp với phân tích hồi quy đa biến (MLR). Trong đó nhân tố giá trị lịch sử có tác động nhanh nhất đến sự hấp...

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 3 0

 • Đánh giá của du khách về du lịch sinh thái ở khu du lịch Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  Đánh giá của du khách về du lịch sinh thái ở khu du lịch Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  Bài viết này nghiên cứu phản ánh thực trạng cũng như đánh giá của du khách về du lịch sinh thái ở khu du lịch Gáo Giồng trong thời gian vừa qua bằng phương pháp điều tra du khách thông qua bảng câu hỏi kết hợp với dữ liệu thứ cấp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở địa...

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số