• Quân đội xứ Đàng Trong: Tượng binh

  Quân đội xứ Đàng Trong: Tượng binh

  Bài viết này cung cấp thêm một số tài liệu Hán Nôm phát hiện được tại phường Thủy Biều, thành phố Huế, liên quan đến 2 vị chỉ huy tượng binh là Hoàng Trọng Thảo và Võ Bá Lộc. Trong đó, Hoàng Trọng Thảo đã từng phục vụ cho cả 3 triều đại: Lê - Trịnh, Tây Sơn và triều Nguyễn.

   10 p thuvienbrvt 08/10/2019 5 0

 • Đặc điểm của phong trào cách mạng ở Nam Trung Kỳ những năm 1930-1931

  Đặc điểm của phong trào cách mạng ở Nam Trung Kỳ những năm 1930-1931

  Trong giai đoạn lịch sử này, phong trào cách mạng ở Nam Trung Kỳ chỉ diễn ra theo xu hướng vô sản, phản ánh những đặc điểm của phong trào này trong cả nước, đồng thời thời cũng có nét riêng: Đó là dù bùng nổ muộn so với các khu vực khác trong toàn quốc, nhưng diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt, tồn tại lâu dài, tiêu biểu nhất là ở Quảng Ngãi.

   8 p thuvienbrvt 08/10/2019 5 0

 • Bước đầu xác định địa giới hành chính một số phường thuộc nội vi Kinh Thành Huế (đầu thế kỷ XX-1945)

  Bước đầu xác định địa giới hành chính một số phường thuộc nội vi Kinh Thành Huế (đầu thế kỷ XX-1945)

  Chính thức được quy hoạch dưới thời vua Gia Long, Kinh Thành Huế được xem là biểu trưng quyền lực của vương triều Nguyễn. “Phường” trong Kinh Thành Huế trước thời điểm tu chỉnh dưới thời vua Duy Tân là dạng đơn vị hành chính đặc biệt, đây là nơi sinh hoạt, làm việc của các quan nha, đồn trú doanh trại quân đội, quan xưởng triều đình, dinh...

   21 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979

  Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979

  Xuất phát từ những mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc trong vấn đề Việt Nam chống Mĩ và ý đồ lôi kéo Việt Nam trở thành đồng minh không thành công, Trung Quốc đã có những hành động gây bất lợi cho Việt Nam như bắt tay với Mĩ (năm 1972), ủng hộ chế độ Pol Pot ở Campuchia, cuối cùng là mang quân đi xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam...

   12 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền từ chối nhận di sản

  Hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền từ chối nhận di sản

  Bài viết trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền từ chối nhận di sản như điều kiện, thủ tục, thời hạn từ chối nhận di sản trên cơ sở so sánh quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 với pháp luật một số quốc gia nhằm chỉ ra một số điểm tiến bộ đáng học hỏi.

   10 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Xử lý tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng

  Xử lý tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng

  Bài viết đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, chỉ ra những vướng mắc trong quá trình xử lý và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản thế chấp đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng.

   9 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Quyền sao chép của người học: Nhìn từ góc độ quyền sử dụng hợp lý

  Quyền sao chép của người học: Nhìn từ góc độ quyền sử dụng hợp lý

  Bài viết dựa trên cơ sở lý thuyết về quyền tác giả, đặc biệt là quyền sử dụng hợp lý (fair use) để đề xuất quyền sao chép đã đề cập nên được trao cho người học để mở rộng tiếp cận với tri thức khoa học, nâng cao hiệu quả đào tạo, từ đó thúc đẩy sáng tạo từ phía các chủ thể này đối với kho tàng tri thức của xã hội.

   8 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan

  Một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan

  Bài viết Một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan làm rõ một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan. Cụ thể, tác giả nêu ra một số khái niệm kiểm soát hải quan dưới góc độ lý luận và pháp lý, nội dung và các nhân tố tác động đến hoạt động kiểm soát hải quan...

   10 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Quyền tự do lập hội trong pháp luật quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

  Quyền tự do lập hội trong pháp luật quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

  Sự tham gia của người dân và tổ chức xã hội vào quá trình phát triển của một đất nước là rất quan trọng và để đảm bảo quyền của họ thì việc ghi nhận về quyền tự do lập hội là một nội dung quan trọng. Bài viết trên cơ sở các nghiên cứu về quyền tự do lập hội (hiệp hội) trong pháp luật quốc tế, từ đó nghiên cứu quy định trong pháp...

   9 p thuvienbrvt 08/10/2019 5 0

 • Khoảng trống pháp luật và mâu thuẫn giữa nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và bảo vệ công lý của tòa án

  Khoảng trống pháp luật và mâu thuẫn giữa nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và bảo vệ công lý của tòa án

  Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao nhiệm vụ bảo vệ công lý cho Tòa án nhân dân, chính là trao trọng trách bảo vệ quyền con người cho thiết chế quan trọng này. Tuy nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ của mình, Tòa án phải vượt qua hai khó khăn lớn: giải quyết vấn đề khoảng trống pháp luật và mâu thuẫn...

   5 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng trong bảo hộ sáng chế

  Nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng trong bảo hộ sáng chế

  Bài viết phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế được cụ thể hóa bằng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam mà chủ yếu là Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, so sánh với quy định pháp luật một số quốc gia và điều ước quốc tế.

   12 p thuvienbrvt 08/10/2019 5 0

 • Quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về quyền con người theo Công ước chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc

  Quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về quyền con người theo Công ước chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc

  Bảo đảm quyền con người là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong lịch sử lập pháp của mọi quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng. Ở Việt Nam, việc ban hành Hiến pháp mới năm 2013 và tham gia Công ước chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc đã thể hiện rõ là một trong những nước có trách nhiệm và luôn đề cao quyền con người.

   15 p thuvienbrvt 08/10/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số